พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

efe

  http://www.efe.or.th   เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว หรือพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการทางด้านพลังงานชีวมวล  เพื่อเป็นการเผยแพร่ เกี่ยวกับเรื่’พลังงานที่มาจากธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานน้ำ   เป็นต้น  มีข่าว  บทความ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  สิ่งเหลือใช้ต่าง ๆ สามารถนำกลับมาใช้แล้วทำให้เกิดพลังงามได้

  ลักษณะของเว็บไซต์มีการจัดวางเนื้อหาเยอะแต่ก็ม่ได้ดูรก แต่ดูมีความเหมาะสมในการจัดวางเนื้อหา สีที่ใช้เป็นสีเขียวเหมาะกับเว็บไซต์ มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แก่ผู้เข้าชม

การให้คะแนน

ความสวยงาม   9.5  เต็ม  10

การใช้งาน  8  เต็ม  10

ข้อมูลรายละเอียด  9  เต็ม  10

 

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง: พลังงาน พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน พลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ ก๊าซชีวภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: