กรุสำหรับ โล่รางวัล

สถานที่เก็บโล่รางวัล

Posted in ถ้วยรางวัล with tags on มิถุนายน 19, 2010 by tinnoi

ถ้าพูดถึงสถานที่เก็บรวบรวมโล่รางวัล ก็คงหนีไม่พ้นหอแห่งเกียรติยศ สถานที่ซึ่งเก็บรวบรวมคุณงามความดีของบุคคลที่สังคมควรยกย่องเชิดชู หอเกียรติยศอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้ รับการยกย่อง เช่น รูปปั้น โล่รางวัล เข็มขัดแชมเปี้ยน รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่บางหออาจจะมีเพียงรูปปั้นหน้าคนคนนั้นและสลักชื่อไว้ที่เสาก็พอ
หอแห่งเกียรติยศมีด้วยกันหลายประเภทแต่ละประเภทก็จะเก็บโล่รางวัลแตกต่างกัน ออกไป เช่นหอด้านกีฬาก็จะเก็บโล่รางวัลด้านกีฬา หอดนตรีก็จะเก็บโล่รางวัลด้านดนตรี เป็นต้น

ขอขอบคุณ น้องเด๋อลองโล่ ที่เอื้อเฟื้อบทความ

Advertisements